Treść wybranej strony
POIG

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka jest jednym z programów funkcjonujących w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007 - 2013. Jego adresatami są przedsiębiorstwa, których celem jest realizacja innowacyjnych projektów obejmujących badania, rozwój, nowoczesne technologie oraz znaczące dla gospodarki inwestycje.

Głównym celem Programu jest "rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa"[1]. Jego osiągnięcie ma stać się możliwe poprzez realizację celów szczegółowych:

 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
 • wzrost konkurencyjności polskiej nauki,
 • zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
 • zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,
 • tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy,
 • wzrost wykorzystania w gospodarce.

Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Będzie to zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

Program funkcjonuje w ramach ośmiu priorytetów tematycznych oraz priorytetu Pomoc Techniczna :

 • Priorytet I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii;
 • Priorytet II - Infrastruktura sfery B+R;
 • Priorytet III - Kapitał dla innowacji;
 • Priorytet IV - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia;
 • Priorytet V - Dyfuzja innowacji;
 • Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym;
 • Priorytet VII - Społeczeństwo;
 • Priorytet VIII - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki;
 • Priorytet IX - Pomoc Techniczna.

W ramach Programu wspierane są działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Jednym z takich działań, zrealizowanych w obszarze priorytetu VIII "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" jest projekt zrealizowany przez firmę AJKM Agnieszka Jaszczak o nazwie "Stworzenie innowacyjnej wyszukiwarki placówek medycznych", którego efektem było uruchomienie portalu internetowego umożliwiającego odnalezienie oraz zarejestrowanie się przez internet w wybranej placówce opieki zdrowotnej. Portal Elektroniczny System Rejestracji Pacjenta (esrp.pl) to baza przychodni oraz specjalistów, to miejsce umożliwiające dotarcie do nich za pomocą wyszukiwarki tekstowej, jak i kontekstowej, zawiera graficzne przedstawienie układów składających się na organizm ludzki oraz połączone z nim bazy specjalistów zajmujących się leczeniem  danych obszarów ciała, to również droga do rejestracji poszukiwanego leku w wybranej aptece oraz zakupu sprzętu medycznego. Użytkownicy portalu esrp.pl mają możliwość założenia swojego indywidualnego konta, którego historia umożliwi im stały powrót do odwiedzonych wcześniej placówek, lekarzy, czy aptek.

Działanie firmy AJKM Agnieszka Jaszczak jest nie spotykanym wcześniej w skali kraju, ze względu na swoją kompleksowość. Celem było zebranie usług z obszaru opieki zdrowotnej w jednym miejscu, aby w ten sposób uporządkować i ułatwić poruszanie się po nim. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom informatycznym, od teraz kilkoma kliknięciami pacjent może wykonać te czynności, które wcześniej zabierały mu wiele czasu, zarówno chcąc umówić wizytę lekarską, odnaleźć poszukiwane lekarstwo (z dodatkową możliwością porównania jego ceny w kilku aptekach) lub kupić dowolny sprzęt medyczny. Portal pełni też funkcje edukacyjne zarówno dzięki kontekstowej wyszukiwarce schorzeń, jak i bogatej bazie publikacji o tematyce zdrowotnej. Ogromnym atutem jest  przejrzysta oraz miła dla oka grafika strony.

Nic jednak nie przekona pacjenta o zaletach korzystania z przedstawionego powyżej rozwiązania, jak jego własne pozytywne doświadczenie, zapraszamy więc na stronę: esrp.pl.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka w latach 2007 - 2013.

 

Źródła:
1. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013,

www.poig.gov.pl [06.2011].


Aktualności
Zamawianie leków przez internet więcej » Z rakiem szyjki macicy trzeba walczyć! więcej » Misioterapia w Centrum Zdrowia Dziecka więcej » Nowe Centrum Stomatologii więcej » Innowacyjny zabieg w Gorzowie Wlkp. więcej » Stowarzyszenie pomaga szpitalowi więcej »
Najnowsze publikacje
Menopauza i klimekterium ? więcej »
Mechaniczne sposoby zapobiegania ciąży więcej » Karmienie pierisą - mity, fakty! więcej » Jedenasty tydzień ciąży więcej »
Ostatnio dodane przychodnie
NZOZ Plac Kolegiacki Spółka z o.o. - pl. Kolegiacki 12 a, Poznań więcej » Lewkowicz Ewa lek. stom. ul. Promienista 12d Poznań - więcej » KRYST-DENT ul. Przybyszewskiego 11 Poznań - więcej » Jurczyszyn Adam psychiatra ul. Słowackiego 55 Poznań - więcej » Internistyczna Poradnia Specjalistyczna ul. Kasprzaka 16 Poznań - więcej » Małecki Leonard ginekolog położnik ul. Miodowa 48 Poznań - więcej »
Nasi partnerzy